Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Ở Trường THPT Chuyên Theo Tiếp Cận Văn Hóa Tổ Chức

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Feb 10, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Ở Trường THPT Chuyên Theo Tiếp Cận Văn Hóa Tổ Chức
  - Luận án đã phân tích, khái quát hóa, hệ thống hóa được khung lý thuyết tương đối hoàn chỉnh về xây dựng môi trường giáo dục theo tiếp cận “văn hóa tổ chức” ở trường THPT chuyên. Nội dung của luận án đã làm rõ tính đặc trưng của môi trường giáo dục ở trường THPT chuyên, các yếu tố cấu thành môi trường giáo dục, nội dung xây dựng môi trường giáo dục ở trường THPT chuyên theo tiếp cận văn hóa tổ chức và các con đường để xây dựng và hình thành môi trường giáo dục ở các trường THPT chuyên hiện nay.
  - Luận án đã trình bày, phân tích và đánh giá được thực trạng xây dựng môi trường giáo dục theo tiếp cận “văn hóa tổ chức” ở các trường THPT chuyên hiện nay. Tác giả vận dụng phân tích SWOT để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức đối với quá trình xây dựng môi trường giáo dục ở trường THPT chuyên để tìm ra định hướng hệ thống biện pháp xây dựng môi trường giáo dục phù hợp và mang tính khả thi.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Yến Phương, PGS.TS. Nguyễn Tiến Hùng
  • Tác giả: Lê Thị Oanh
  • Số trang:
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=30760
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page