Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Và Tổ Chức Dạy Học Chủ Đề Tích Hợp Triều Cường Nhằm Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Vật Lý' started by quanh.bv, Mar 16, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-16_0-18-40.png
  Xây Dựng Và Tổ Chức Dạy Học Chủ Đề Tích Hợp Triều Cường Nhằm Phát Triển Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Thực Tiễn Của Học Sinh Trung Học Phổ Thông
  Tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI thông qua Nghị quyết số 29-NQ/TW (2013) với nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Theo đó nền giáo dục nước ta phải đổi mới mạnh mẽ về phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, hướng tới mục tiêu phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học. Người giáo viên chuyển từ vai trò trung tâm, truyền thụ kiến thức một cách áp đặt sang người định hướng cho học sinh tự tìm hiểu kiến thức, vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. Giáo viên tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tự sáng tạo, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
  • Người hướng dẫn: PGS TS. Nguyễn Văn Biên
  • Tác giả: Đoàn Thị Thúy Ngân
  • Số trang: 175
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2017
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/17072
  https://drive.google.com/file/d/10deKhSUa1perCvProsrx0lL9o5h5V3m0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page